;İş Sağlığı ve Güvenliğinde Okutmanlık Dönemi Başlıyor. Ülkemizde “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda her geçen gün ilerleme kaydedilmektedir. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren; “6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile beraber bir çok düzenleme de hayatımıza girmiştir.

Kanunda Değişikliğe Gidildi

Bu kapsam çerçevesinde, “İş Güvenliği Uzmanı” olabilecek öğrencileri yetiştiren fakültelerle ilgili yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır weight loss tablets. 6645 sayılı kanunla birlikte 2547 sayılı yükseköğretim Kanunu’nun 5. maddesinin (1) fıkrasında yasal düzenleme yapılarak; ilgili fakültelerde okutulmak üzere “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersi zorunlu ders olarak eklenmiştir.

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun; “Tanımlar” başlıklı 3. maddesi ve “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde; “İş güvenliği uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman” şeklindeki yeni haliyle tanımlanmıştır.

Bu değişiklikle birlikte; teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager ve biyolog ünvanlarına sahip olan ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları da “Teknik Eleman” olarak sayılmışlardır.

İş Güvenliği Uzmanı Olabilecek Kişiler

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”ndan “İş Güvenliği Uzmanı” belgesini/yetkisini sadece aşağıda yazılı bulunan kişiler alabilecektir. Bunlar;

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri,
  • Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları,
  • Teknik öğretmenler,
  • Fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar,
  • Üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları.

Değişiklik Sonrası “Okutmanlık” İhtiyacı

Yukarıdaki listeye göre; “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı”na başvurabilecek adaylar arasında; Mühendislik, Mimarlık, Teknik Eğitim, Fen Fakülteleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Programı olan meslek yüksekokullarından mezun olanlar bulunmaktadır. “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersini, bu dersin ilgili “Okutmanları” tarafından verilmek zorundadır.

2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nda yapılan düzenlemeyle birlikte; “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersini, bu dersin ilgili “Okutmanları” tarafından verilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bu nedenle, üniversitelerin yakın zamanda açacağı “Okutmanlık” kadrolarında istihdam edilecek kişilerin değerlendirilmesinde; “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında lisansüstü eğitim görmüş adayların “Tezli Yüksek Lisans” yapmaları, başvuru esnasında kendilerine öncelik tanıyacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

seventeen − 9 =