HİZMETLERİMİZİşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Nedir?

İşyeri hekimi;  iş yerlerinde 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimleri’nin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği alanında  faaliyetlerini yürütmek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimleri ifade etmektedir.

İş güvenliği Uzmanı

Risk Değerlendirmesi

Görev Detayları

Sağlık Gözetimi

Görev Detayları
İşverenin Yükümlülüğü

İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu

İşveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için; “Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.”

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

Görev Detayları

İlgili Birimlerle İşbirliği

Görev Detayları

İşyeri Hekiminin İşyerindeki Sorumluluğu

İşyeri hekimleri; çalışanların işyerlerinde karşılaşabilecekleri işe bağlı sağlık sorunlarını, kazalara bağlı yaralanmaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi faaliyetlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Bunların yanında, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve çalışanlarda sağlık bilincinin oturmasını sağlarlar.

İş güvenliği Uzmanı